دكتر جهانگيري در نشست خبري مشترک با نخست وزير ارمنستان عنوان کرد:
روابط تهران – ايروان مي تواند به الگويي براي روابط در منطقه تبديل شود
دکتر اسحاق جهانگيري ظهر امروز (دوشنبه) در کنفرانس مطبوعاتي مشترک با نخست وزير ارمنستان اظهار داشت: در مذاکرات مشترک دو هيات که با حضور شماري از وزراي دو کشور برگزار شد، همه مسائل و موضوعات فيمابين براي توسعه همکاري‌هاي مشترک مورد بررسي قرار گرفت.
معاون اول رييس جمهور گفت: براي سرعت بخشيدن به روند همکاري‌هاي ايران و ارمنستان و اجراي توافقات، قرار شد يک كميسيون عالي با مسئوليت معاون اول رييس جمهوري ايران و نخست وزير ارمنستان تشکيل شود تا نتايج مذاکرات و توافقات وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي دو کشور را پيگيري و تسريع کند.
دکتر جهانگيري با تاكيد بر افزايش حجم مبادلات تجاري و اقتصادي 300 ميليون دلاري ميان ايران و ارمنستان خاطرنشان کرد: در مذاکرات مشترک، وزراي انرژي دو کشور در خصوص پروژه‌هاي مختلف از جمله خط سوم انتقال برق و احداث نيروگاه برق آبي در ارمنستان گفتگو کردند و درخصوص کليات آن به توافق رسيدند.
معاون اول رييس جمهور همچنين از توافقات شکل گرفته ميان وزراي فرهنگ و مسئولين محيط زيست دو کشور بر سر موضوعات و زمينه‌هاي همکاري مشترک خبر داد.
دکتر جهانگيري در ادامه با اشاره به عضويت ارمنستان در سازمان کشورهاي اوراسيا گفت: اين عضويت فرصت مناسبي براي بخش خصوصي ايران و ارمنستان است تا بتوانند سرمايه‌گذاري کرده و کالاهاي خود را به کشورهايي همچون قزاقستان و روسيه صادر نمايند.
نخست وزير ارمنستان نيز در اين مصاحبه مطبوعاتي مشترک ضمن قدرداني از دعوت و ميزباني گرم معاون اول رييس جمهور کشورمان گفت: در مذاکرات مشترک دو هيات، زمينه‌هاي همکاري ميان تهران و ايروان بررسي شد و پيش‌بيني‌هاي لازم براي اجراي پروژه‌هاي مشترک ميان دو کشور در جهت پيشرفت روابط صورت گرفت.
هويک آبراهاميان افزود: در مذاکرات مشترک همه موضوعات مربوط به همکاري‌هاي دو کشور مورد بررسي قرار گرفت و فهرستي از زمينه‌هاي همکاري در بخش‌هاي اقتصادي و فرهنگي ميان دو کشور تدوين گرديد.
وي بر اهميت فعاليت کميسيون مشترک همکاري‌هاي دو کشور تاکيد کرد و افزود: اين کميسيون ساختار مهمي براي پيشرفت روابط اقتصادي دو کشور است و در حفظ مواريث فرهنگي ايران و ارمنستان نقش موثري دارد.
نخست وزير ارمنستان همچنين از دولت جمهوري اسلامي ايران به خاطر رفتار گرم نسبت به جامعه ارامنه و توجه به ميراث فرهنگي ارمنستان در ايران تقدير کرد.
وي از دعوت رسمي خود از دکتر جهانگيري براي سفر به ارمنستان خبر داد و گفت: زمينه‌هاي همکاري و کارهاي مشترک زيادي ميان دو کشور وجود دارد که بايد براي پيشرفت و اجراي اين کارها تلاش فراواني انجام دهيم.
آبراهاميان افزود: دولت ارمنستان از هيچ تلاشي براي توسعه روابط دو کشور و پيشرفت مناسبات تهران‌ـ ايروان دريغ نخواهد کرد.