آب اندازي شناور كاتاماران با حضور معاون اول رييس جمهور
آب اندازي شناور كاتاماران با حضور معاون اول رييس جمهوردكتر اسحاق جهانگيري در جريان سفر به استان خوزستان با حضور در خرمشهر، فرمان به آب اندازي كشتي كاتاماران زر را در رود كارون صادر كرد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با توضيحات مسئولين امر در جريان مراحل ساخت اين شناور پيشرفته آلومينيومي از ابتدا تا به آب اندازي قرار گرفت.
شناور مسافربري پيشرفته كاتاماران با سازه كاملا آلومينيومي به طول 47 متر و عرض 12 متر توسط كشتي سازي اروندان ساخته شده است.
ظرفيت حمل مسافر اين شناور 238 نفر است و توان حمل بار بالغ بر 70 تن را دارد.
گفتني است شركت كشتي سازي اروندان يكي از هفت سازنده برتر دنيا در ساخت شناورهاي كاتاماران است.