برگزاري جلسه شوراي اقتصاد به رياست معاون اول رييس جمهور
در اين جلسه درخواست هاي برخي از دستگاههاي اجرايي مطرح و پس از ارائه گزارشات لازم و بحث و تبادل نظر، با برخي از اين درخواست ها موافقت و تعدادي نيز براي بررسي بيشتر به كميسيون شوراي اقتصاد ارجاع شد.
در اين نشست وزير نفت درخواست اين وزارتخانه را مبني بر سرمايه گذاري براي دو طرح سرمايه اي شامل توسعه برداشت از مخازن نفت و گاز كشور و مطالعه و اجراي طراحي پايه توسعه جامع مكران از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران مطرح كرد كه پس از بيان توجيهات فني و اقتصادي و نيز ارائه گزارشي از مشخصات عمومي طرح‌هاي مذكور، شوراي اقتصاد با اين درخواست ها موافقت كرد.
اصلاح مجوز شوراي اقتصاد براي تغيير محصول طرح هاي سرمايه گذاري فولاد بافت و فولاد سبزه وار نيز دو درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بود كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از طرح نظرات و ديدگاه هاي مختلف و توضيحات وزير صنعت، معدن و تجارت، با درخواست هاي اين وزارتخانه موافقت شد.
معاون وزير كشور هم در اين جلسه درخواست اين وزارتخانه را مبني بر احداث خط 2 مترو شيراز با استفاده از تسهيلات مالي خارجي مطرح كرد كه با اين درخواست نيز موافقت گرديد.
گفتني است طرح احداث خط 2 مترو شيراز قرار است ظرف مدت 4 سال و با اشتغالزايي مستقيم براي 345 نفر و اشتغالزايي غيرمستقيم براي 100 نفر اجرا شود و مجموع سرمايه گذاري براي اين طرح 771 ميليون دلار خواهد بود.
در ادامه اين جلسه وزير جهاد كشاورزي هم درخواست اين وزارتخانه را تحت عنوان تمديد مصوبه شماره 216800 شوراي اقتصاد مطرح كرد كه پس از بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد.
لازم به ذكر است كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، نيرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، معاون رييس جمهور در امور اجرايي، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين جلسه حضور داشتند.