افتتاح طرح توسعه نورد سرد شماره 2 توسط معاون اول رييس جمهور
افتتاح طرح توسعه نورد سرد شماره 2 توسط معاون اول رييس جمهوردكتر اسحاق جهانگيري در ادامه برنامه هاي سفر يكروزه خود به استان قزوين، با حضور در شهرستان البرز، ضمن افتتاح طرح توسعه نورد سرد شماره 2 از بخش هاي مختلف اين واحد صنعتي بازديد كرد.
اين كارخانه ورق فولادي نورد سرد توليد مي كند و ظرفيت آن حدود 400 هزار تن در سال است.
صرفه جويي 15 تا 17 ميليون دلار در انجام پروژه و صرفه جويي ارزي حدود 140 ميليون دلار در سال از جمله ويژگي هاي اين پروژه از منظر اقتصاد مقاومتي است.