معاون اول رييس جمهور درگذشت دكتر مهديه الهي قمشه اي را تسليت گفت
متن پيام دكتر اسحاق جهانگيري به شرح ذيل است:
              بسم الله الرحمن الرحيم
             انا لله و انا اليه راجعون
درگذشت بانوي فرهيخته، شاعر، اديب، عارف و قرآن شناس نامدار سركار خانم دكتر مهديه الهي قمشه‌اي كه سالهاي پربار عمر خود را با نيك خلقي، عطوفت و گشاده رويي وقف ترويج اخلاق و تربيت جوانان اين مرز و بوم كرد را به خاندان شريف، شاگردان و شيفتگانش صميمانه تسليت مي گويم.
پروردگار مهربان مقام آنمرحومه و پدر بزرگوارش عالم و فقيه جليل القدر مهدي محيي الدين الهي قمشه‌اي كه نام ماندگارش براي مردم اين سرزمين ياد آور درك و فهم عرفاني، اخلاقي و معنوي از قرآن كريم است، متعالي گرداند و به بازماندگانش صبر و اجر عنايت فرمايد.

اسحاق جهانگيري