استقبال رسمي دكتر جهانگيري از نخست وزير بلغارستان
استقبال رسمي دكتر جهانگيري از نخست وزير بلغارستاندكتر اسحاق جهانگيري صبح امروز (دوشنبه) در مجموعه سعدآباد تهران بويكو بوريسف نخست وزير بلغارستان را مورد استقبال رسمي قرار داد.
در اين مراسم پس از نواخته شدن سرود ملي جمهوري اسلامي ايران و بلغارستان، دكتر جهانگيري و نخست وزير بلغارستان از يگان احترام سان ديدند و هيات هاي عالي رتبه همراه را به يكديگر معرفي كردند.
معاون اول رييس جمهور قرار است تا دقايقي بعد مذاكرات خصوصي خود را با نخست وزير بلغارستان درخصوص مهمترين مسائل منطقه اي و بين المللي و موضوعات مورد علاقه طرفين آغاز كند.