با حضور معاون اول رييس جمهور صورت گرفت؛
افتتاح همزمان 85 پروژه آب و فاضلاب دراستان تهران
دکتر اسحاق جهانگيري عصر امروز (سه شنبه) در شهرستان قدس حضور يافت و با افتتاح تصفيه خانه و شبکه جمع آوري خطوط انتقال فاضلاب شهر قدس، در مجموع 85 پروژه آب و فاضلاب به طور همزمان در سطح استان تهران مورد بهره برداري قرار گرفت.
عمليات اجرايي اين طرح از سال 1385 آغاز شده و مساحت زمين اين تصفيه خانه 12 هکتار مي باشد.
دفع اصولي و بهداشتي فاضلاب اين منطقه، جلوگيري از مشکلات زيست محيطي و ممانعت از ورود چرخه آلودگي به زندگي شهروندان از جمله اهداف اجراي اين طرح بوده است.
طول خط انتقال تاسيسات فاضلاب شهر قدس 3500 متر لوله به قطر 1400 ميليمتر، تعداد انشعابات نصب شده 8500 فقره و کل هزينه هاي اجراي اين طرح 504 ميليارد ريال بوده است.
شهر قدس در غرب و قسمتي از آن در جنوب غربي تهران و جنوب شرقي شهر کرج واقع شده که بيشتر نقاط آن همجوار با اين دو کلانشهر است.