از طريق ارتباط زنده تلويزيوني؛
دکتر جهانگيري 4 پروژه ناحيه فولاد سازي و نورد پيوسته صبا را افتتاح کرد
دکتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز( دوشنبه) پس از افتتاح پروژه مگامودول شماره 2 شهيد خرازي در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، با حضور در اتاق کنترل پروژه شهيد خرازي 4 پروژه ناحيه فولاد سازي نورد پيوسته صبا را که در شهرستان لنجان احداث شده اند را به طور همزمان مورد بهره برداري قرار داد.
اين پروژه ها عبارتند از:
1- پروژه توسعه و بهينه سازي پست 400 کيلو ولت و پست 33 کيلو ولت مرکزي که با اعتباري بالغ بر 350 ميليارد ريال در زميني به وسعت 5500 متر و در مدت 28 ماه احداث شده است.
2- پروژه درياچه مصنوعي که با اعتبار 77 ميليارد ريال و درمدت 28 ماه ساخته شده است.
3- پروژه احداث تصفيه خانه پساب صنعتي و بهداشتي که طي 28 ماه و با اعتباري بالغ بر 112 ميليارد ريال احداث گرديده است.
4- تصفيه خانه‌هاي آب صنعتي و آب آشاميدني و استخر ذخيره آب که سرمايه‌گذاري اين طرح 244 ميليارد ريال و مدت زمان احداث آن 35 ماه بوده است.