دكتر جهانگيري روز ملي فيليپين را تبريك گفت
دكتر اسحاق جهانگيري در اين پيام كه براي ججومار بيناي معاون رييس جمهوري فيليپين ارسال شده، ابراز اميدواري كرد همزمان با فرا رسيدن پنجاهمين سالگرد برقراري روابط سياسي ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فيليپين، شاهد توسعه همكاري و ارتقاي همه جانبه روابط دو كشور دوست باشيم.