طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
يکشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۷ - 25 March 2018
کد خبر: ۵۵۴۳
تاریخ خبر: ۲۸/ ۰۶/ ۱۳۹۶
ساعت: ۱۱:۱۰
دكتر جهانگيري تأكيد كرد:

كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي بسيج همه اركان نظام را مي طلبد/ كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي يك مسئوليت مهم ملي براي همه است/ خانواده مهمترين كانون پيشگيري كننده آسيب هاي اجتماعي است/ كنترل آسيب هاي اجتماعي با روش هاي خشن و قضايي پاك كردن صورت مسأله است/ براي كاهش آسيب هاي اجتماعي نيازمند روش هاي اصولي، علمي و دقيق هستيم

معاون اول رئيس جمهور گفت:متاسفانه پديده ها و آسيب هاي اجتماعي در كشور به نقطه و مرحله اي رسيده است كه براي كاهش و كنترل آن همه اركان نظام بايد بسيج شده و اقدامات جدي انجام دهند.

كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي بسيج همه اركان نظام را مي طلبد/ كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي يك مسئوليت مهم ملي براي همه است/ خانواده مهمترين كانون پيشگيري كننده آسيب هاي اجتماعي است/ كنترل آسيب هاي اجتماعي با روش هاي خشن و قضايي پاك كردن صورت مسأله است/ براي كاهش آسيب هاي اجتماعي نيازمند روش هاي اصولي، علمي و دقيق هستيمدكتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (سه شنبه) در آيين افتتاح همزمان 150 مركز اورژانس اجتماعي در سراسر كشور اظهار داشت: اهتمام به كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي يك مسئوليت مهم ملي براي همه ماست و به طور مشخص دولت نيز در اين زمينه نقش و مسئوليت مهمي بر عهده دارد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه هم در گزارش هاي رسمي و هم در اخبار رسانه ها با مسائل مختلف آسيب هاي اجتماعي آشنا مي شويم، خاطرنشان كرد: همه ما در دور و نزديك و در محل كار و زندگي خود با نمونه هاي تكان دهنده اي از آسيب هاي اجتماعي روبرو هستيم و گسترش اورژانس اجتماعي يكي از ضرروت هاي اساسي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي است و دولت نيز از توسعه فعاليت هاي اورژانس اجتماعي حمايت مي كند.
وي با يادآوري جلسه اي در خصوص آسيب هاي اجتماعي كه در حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد تصريح كرد: اين جلسه با حضور سران قوا و افراد مؤثر در نظام و نيز وزراي مرتبط برگزار شد و يكي از نتايج جلسات در حضور مقام معظم رهبري اين بود كه اراده اي جدي در قواي سه گانه و نهادهاي تصميم گير براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي ايجاد شد به گونه اي كه همه بخشها سرفصل مهمي از كارهاي خود را به اين موضوع اختصاص داده اند.
وي ادامه داد: پس از برگزاري چند جلسه در حضور مقام معظم رهبري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مأموريت يافت كه موضوع آسيب هاي اجتماعي را در دستور كار خود قرار دهد و يكي ديگر از دستاوردها اين بود كه جلسات شوراي اجتماعي از سطح وزير به سطح رئيس جمهور ارتقا يافت و جلسات اين شورا به رياست رئيس جمهور برگزار مي شود.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: وزرات كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه مسئوليت اصلي امور اجرايي در زمينه آسيب هاي اجتماعي را بر عهده دارد و نيز سازمان بهزيستي در زمينه آسيب هاي اجتماعي فعال شده اند و به نظر مي رسد كه هر قدمي كه در راستاي عدالت و توسعه همه جانبه كشور، مبارزه با فساد گسترده و رفع تبعيض برداريم مي تواند راهي براي از بين بردن ريشه هاي آسيب هاي اجتماعي باشد.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه قطعا پيشگيري از درمان مهمتر است، اظهار داشت : البته درمان امري ضروري است اما پيشگيري از آن مهمتر است و آسيب ديدگان اجتماعي بايد به عنوان بيمار و قرباني ديده شوند و برنامه هاي جدي براي نجات آنها در دستور كار قرار گيرد. چرا كه آسيب هاي اجتماعي مي تواند با مخاطرات متعدد همراه باشد و حيات مادي و معنوي جامعه را با خطر روبرو كند.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اولويت بندي امور در زمينه مبارزه با آسيب هاي اجتماعي، سامان دهي مسائل حاشيه نشينان در اطراف شهرهاي بزرگ را يكي از
اولويت ها برشمرد و گفت: متأسفانه بيش از 11 ميليون نفر در وضعيت نامناسب در اطراف شهرها زندگي مي كنند و لازم است ضمن ساماندهي حاشيه نشينان، عواملي كه باعث شده مردم روستاها را كه كانون توليد بوده اند رها كرده و به حاشيه شهرها مهاجرت كنند نيز شناسايي شوند.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: مقابله با اعتياد به مواد مخدر نيز از ديگر اولويت هاي در دستور كار دستگاه هاي مختلف قرار گرفته چرا كه متأسفانه شاهد شكل جديدي از مصرف مواد مخدر هستيم كه نگراني هايي جدي را به وجود آورده است و متأسفانه مصرف مواد مخدر در ميان جوانان و زنان گسترش پيدا كرده و باعث ايجاد دغدغه هاي جدي شده است.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه پديده طلاق را از ديگر آسيب هاي بزرگ جامعه ما برشمرد و با اشاره به آمارهاي نگران كننده طلاق به خصوص در تهران و شهرهاي بزرگ خاطرنشان كرد: كانون خانواده در همه جوامع و به خصوص ايران از مهمترين كانون هاي پيشگيري كننده آسيب هاي اجتماعي بوده و بايد تلاش وسيعي براي حفظ و صيانت از كانون خانواده انجام دهيم.
دكتر جهانگيري مفاسد اخلاقي و وجود مناطق حاد، بحراني و جرم خيز را از ديگر
زمينه هاي مهم آسيب هاي اجتماعي دانست و تصريح كرد: نمي توانيم به سادگي از كنار اين مسائل عبور كنيم و اين مشكلات را ناديده بگيريم.
وي ادامه داد: در عين حال نمي توانيم با شيوه هاي خشن و قضايي با آسيب هاي اجتماعي مقابله كنيم. زيرا پاك كردن صورت مسأله، مسائل را پيچيده تر و زيرزميني مي كند و حل مشكلات را دشوارتر مي سازد. بنابراين بايد براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي راه هاي اصولي، علمي و دقيق پيدا كنيم.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه سخنان خود با تأكيد بر اينكه تنها برخورد با عوارض آسيب هاي اجتماعي نمي تواند ما را به نقطه مطلوب برساند، خاطرنشان كرد: آسيب هاي اجتماعي هم داراي عوارض و هم داراي زمينه ها و ريشه ها هستند و صرفاً مبارزه با عوارض و نپرداختن به ريشه ها شايد بتواند به صورت مقطعي درد را تسكين دهد اما در بلندمدت موجب افزايش آسيب ها خواهد شد.
دكتر جهانگيري ادامه داد: نيازمند آن هستيم كه پرداختن به ريشه ها و زمينه هاي
آسيب هاي اجتماعي را در دستور كار قرار دهيم و در اين مسير آموزش مهارت هاي اجتماعي از مهمترين موضوعات است و مراكز آموزشي، تعليم و تربيت و نهادهاي مدني بايد تلاش كنند كه جامعه را در برابر شيوع آسيب هاي اجتماعي واكسينه كنند و براي رسيدن به اين نقطه نيازمند آن هستيم كه آحاد جامعه از مهارت هاي اجتماعي برخوردار باشند چرا كه برخورداري از اين مهارت ها حتماً نياز به آموزش دارد.
دكتر جهانگيري همچنين بر ضرورت توجه به مناطق مختلف كشور تأكيد كرد و افزود: متأسفانه در برخي مناطق كشور آسيب هاي اجتماعي نگران كننده تر است از اين رو بايد توجه به مناطق مختلف و توسعه متوازن كشور را در دستور كار قرار دهيم.
معاون اول رئيس جمهور گفت: بايد به دنبال اشتغال زايي، حل بيكاري و توازن در توسعه مناطق مختلف كشور باشيم به شكلي كه مناطقي كه اقوام مختلف در آن سكونت دارند احساس تبعيض نكنند و بي ترديد دستيابي به همه اين اهداف نيازمند سرمايه گذاري عظيم است تا بتوانيم ريشه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آسيب هاي اجتماعي را برطرف كنيم.
گفتني است در اين مراسم با حضور معاون اول رئيس جمهور 150 مركز اورژانس اجتماعي در سراسر كشور به طور همزمان افتتاح شد و فعالان برگزيده در زمينه آسيب هاي اجتماعي نيز از معاون اول رئيس جمهور لوح تقدير دريافت كردند كه خانواده شهيد مدافع حرم سجاد باقي از پرسنل اورژانس اجتماعي نيز از جمله دريافت كنندگان لوح تقدير بود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم در اين مراسم در سخناني با تأكيد بر اينكه براي كاهش آسيب هاي اجتماعي به دانش و تخصص نياز داريم گفت: هر ايراني بايد به عنوان يك مددكار بهزيستي عمل كند و امروز در تلاش هستيم تا بهزيستي در خانه را دنبال كنيم و هر ايراني يك مددكار اجتماعي باشد.
رئيس سازمان بهزيستي هم در اين مراسم با اشاره به تنوع و رشد آسيب هاي اجتماعي كه يكي از دغدغه هاي امروز مردم و مسئولين كشور شده است، گفت: پيشگيري از بروز و شيوع آسيب هاي اجتماعي، مداخلات بهنگام، تخصصي و اثربخش با بهره گيري از سازمان هاي مردم نهاد از جمله برنامه هاي سازمان بهزيستي در جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي است.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي هم با تأكيد بر ضرورت توجه به وضعيت معيشتي مددكاران آسيب هاي اجتماعي گفت: چگونه مي توان انتظار داشت كساني كه خود مشكلات معيشتي دارند بتوانند به افراد در معرض آسيب، خدمات اجتماعي و رواني ارايه كنند.

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh