طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - 18 June 2018
کد خبر: ۴۹۸۴
تاریخ خبر: ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۵
ساعت: ۱۸:۵۹
دكتر جهانگيري در جلسه شوراي عالي آب تاكيد كرد:

بايد دغدغه مردم استان سيستان و بلوچستان نسبت به تامين آب شرب برطرف شود/ تامين آب شرب مردم سراسركشور از مهمترين اولويت هاي دولت است

جلسه شوراي عالي آب عصر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
بايد دغدغه مردم استان سيستان و بلوچستان نسبت به تامين آب شرب برطرف شود/ تامين آب شرب مردم سراسركشور از مهمترين اولويت هاي دولت استدكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارشات ارائه شده از وضعيت آب استان سيستان و بلوچستان و مشكلات مردم اين استان براي تامين آب شرب، گفت: مردم اين استان از نظر تامين آب شرب در وضعيت نامناسبي قرار دارند و بايد كاري كنيم كه از اين وضعيت خارج شده و دغدغه آنها نسبت به تامين آب شرب برطرف شود.
وي همچنين با اشاره به سفر چندي پيش خود به استان فارس و طرح مشكلات مرتبط با كمبود آب در جلسه شوراي اداري اين استان، مشكل كمبود آب در استان فارس را جدي ارزيابي و بر ضرورت توجه ويژه وزارت نيرو براي رفع دغدغه هاي اين استان تاكيد كرد.
معاون اول رييس جمهور با يادآوري اينكه موضوع آب و محيط زيست جزو موضوعات اصلي و محوري در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 كل كشور قرار دارد، از وزارت نيرو خواست طرح هاي اولويت دار مرتبط با تامين آب شرب در استان سيستان و بلوچستان و ساير استان ها كه وضعيت مشابه دارند را به طور جدي پيگيري كند.
رييس شوراي عالي آب، پيشنهادات ارائه شده از سوي وزارت نيرو و استاندار سيستان و بلوچستان براي حل مشكلات تامين آب شرب اين استان را مثبت ارزيابي كرد و با اشاره به مشكلات مشابه در استان فارس، خواستار تشكيل جلسه اي با حضور وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه كشور شد تا پيشنهادات و راهكارهاي حل مشكل كمبود آب در اين استانها و راهكارهاي تامين مالي براي اجراي اين پيشنهادات را مورد بررسي قرار دهند و در جلسه آتي شوراي عالي آب ارائه كنند.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش رييس سازمان هواشناسي كشور از وضعيت استانها و شهرهايي كه در سال 95 در معرض تنش آبي قرار دارند، تصريح كرد: تامين آب شرب مورد نياز مردم سراسر كشور از مهمترين اولويت هاي دولت است و لازم است وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه كشور ظرف دو هفته، پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي براي حل مشكل تامين آب شرب در استانهايي كه با بحران مواجه هستند را تدوين و ارائه كنند.
در ابتداي اين جلسه رييس سازمان هواشناسي كشور گزارشي از تحليل بارش و دماي هواي كشور از ابتداي مهر تا 13 دي ماه سال جاري ارائه كرد و به تشريح پيش بيني آنها براي سه ماهه اسفند 95 تا ارديبهشت 96 پرداخت.
در گزارش سازمان هواشناسي كشور، وضعيت استانها و شهرهاي در معرض تنش آبي در سال95 تشريح و گزارشي در خصوص اقدامات اجرايي صورت گرفته و نتايج اين اقدامات ارائه شد.
نماينده معاونت امور آب و آبفا وزارت نيرو نيز در اين جلسه گزارشي از سيماي منابع آب استان سيستان و بلوچستان، وضعيت موجود و راهكارهاي حل مشكلات كمبود آب ارائه كرد و به تشريح وضعيت استان از منظر كشاورزي، وضعيت و اهداف كمي سدهاي استان و وضعيت آب قابل برنامه ريزي ابلاغي در استان پرداخت.
استاندار سيستان و بلوچستان هم ضمن بيان چالش ها و تنگناهاي آبي استان، جمع آوري روان آب ها، جلوگيري از تبخير آب، برق دار كردن چاه هاي آب و ايجاد شبكه آب شرب را به عنوان پيشنهاداتي براي رفع دغدغه هاي مردم استان درخصوص كمبود آب مطرح كرد.
در اين نشست رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز با اشاره به وضعيت تالاب هامون و آسيب ها و تهديدات ناشي از آسيب هاي زيست محيطي اين تالاب براي مردم استان سيستان و بلوچستان، گفت: براي حل مسائل تالاب هامون مطالعاتي انجام شده است كه بايد در كارگروه تخصصي شوراي عالي آب بررسي و پس از تصويب براي اجرا ابلاغ شود.
در اين جلسه كه وزراي نيرو و جهاد كشاورزي و استانداران سيستان و بلوچستان و فارس نيز حضور داشتند، مقرر شد وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه كشور جلسه اي در خصوص پيشنهادات اولويت دار براي رفع دغدغه هاي آب شرب استانهاي سيستان و بلوچستان و فارس، مطالعات صورت گرفته درباره تالاب هامون و نيز ساير استانهايي كه در معرض تنش آبي قرار دارند برگزار و نتايج اين جلسه را در نشست آتي شوراي عالي آب مطرح كنند.

انتهای پیام /*
گالری تصاویر
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh