طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - 26 April 2018
کد خبر: ۴۷۷۵
تاریخ خبر: ۰۲/ ۰۸/ ۱۳۹۵
ساعت: ۱۴:۱۸
دكتر جهانگيري تاكيد كرد:

روستاها همانند شهرها در توسعه ملي نقش دارند/ عشاير نماد سلحشوري ملت ايران هستند/ اقتصاد مقاومتي راهكار مقابله با همه توطئه ها عليه كشور است/ روستاها و عشاير پايگاه اصلي اقتصاد مقاومتي هستند / روستاها نبايد قرباني توسعه شهرها شوند

معاون اول رييس جمهور گفت: اگر به توسعه ملي مي انديشيم بايد بدانيم كه روستاها نيز همانند شهرها در امر توسعه نقشي اساسي دارند و رهيافت ها و مطالعات موفق در امور توسعه نشان مي دهد كه توسعه پايدار، همه جانبه و متوازن محقق نخواهد شد مگر آنكه به طور جدي از كيان روستاها و توسعه روستايي دفاع شود.
دكتر اسحاق جهانگيري ظهر امروز (يكشنبه) در سومين همايش ملي روز روستا و عشاير كه با رويكرد تبيين نقش روستاييان و عشاير در تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي برگزار شد، اظهار داشت: يكي از افتخارات من اين است كه يك روستايي هستم و بهترين سالهاي عمر خويش را در خدمت به روستاييان گذرانده ام.
وي يكي از مهمترين اولويت هاي كشور را پرداختن به توسعه ملي عنوان كرد و گفت: در فرايند تدوين برنامه هاي توسعه اي نبايد روستاها ناديده گرفته شوند بلكه روستاها نيز بايد همانند شهرها يكي از محورهاي اصلي توسعه باشند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به امكانات و ظرفيت هاي توسعه اي روستاها تصريح كرد: بايد از اصالت و سلامت روستاها دفاع كنيم و در فرايند توسعه، روستاها را همانند شهرها مدنظر قرار دهيم.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي قرار است كشور را به نقطه اي برساند كه از هر جهت بتوانيم روي پاي خود بايستيم، افزود: ده در فرهنگ ما تنها يك مكان نيست بلكه جايگاهي است كه از فرهنگ و طبيعت سالم و قدرت ايستادن روي پاي خود برخوردار است و محل تلاقي انسان با طبيعت، محل خويشاوندي، صفا و صميمت، راستي و سختكوشي است و دهقان نيز شهروندي اصيل است كه بطور جدي در حال تلاش و فعاليت است.
عشاير در دفاع از مُلك و ملت در تاريخ ايران كارهاي بزرگي انجام دادند و به تعبير امام خميني (ره) عشاير ذخاير انقلاب هستند

معاون اول رييس جمهور در ادامه از عشاير بعنوان نماد سلحشوري ملت ايران نام برد و گفت: عشاير در دفاع از مُلك و ملت در تاريخ ايران كارهاي بزرگي انجام دادند و به تعبير امام خميني (ره) عشاير ذخاير انقلاب هستند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: اگر بدنبال توسعه همه جانبه و پايدار هستيم بايد به نقش بنيادين روستاها و عشاير در توسعه توجه داشته باشيم.
وي به تشريح برخي مباني و ضرورت هايي كه در قانون اساسي، آرمان هاي نظام، اسناد بالادستي، سياست هاي كلي  و برنامه هاي توسعه اي كشور مورد تاكيد قرار گرفته است پرداخت و گفت: يكي از اين مباني عدالت است كه از اهميت فراواني برخوردار است و  هيچ آرماني همانند عدالت از ابتدا مورد تاكيد امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب نبوده است.
دكتر جهانگيري يكي از مهمترين رويكردهاي اقتصاد مقاومتي را نيز عدالت محور بودن اقتصاد دانست و اظهار داشت: اگر بدنبال تعبير و تفسير عدالت هستيم، بايد در ميان شهر و روستا تعادل ايجاد كنيم و بدانيم كه مهمترين شاخص عدالت، برقراري تعادل ميان زندگي شهري و زندگي روستايي است.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: وقتي عملكرد و برنامه ها و سياست ها را بررسي و آسيب شناسي مي كنيم، بايد ببينيم كه در بخش عدالت تا چه ميزان توانسته ايم تعادل ميان زندگي شهري و روستايي برقرار كنيم.
وي اضافه كرد: تعادل و عدالت ايجاب مي كند كه روستاها قرباني توسعه شهرها نشود و توسعه كشور، توسعه روستايي را در خود هضم نكند.
دكتر جهانگيري با اشاره به محدوديت ها و كمبود منابع كشور گفت: ايران از ظرفيت ها، فرصت ها و استعدادهاي فراواني برخوردار است و با اين وجود كمبودها و محدوديت هايي نيز در اين ميان وجود دارد كه يكي از مهمترين محدوديت ها خطر فرسايش منابع طبيعي است و ضرورت دارد به طور جدي به اين مسئله توجه كنيم.
اگر بدنبال تعبير و تفسير عدالت هستيم، بايد در ميان شهر و روستا تعادل ايجاد كنيم و بدانيم كه مهمترين شاخص عدالت، برقراري تعادل ميان زندگي شهري و زندگي روستايي است

معاون اول رييس جمهور آب را يكي از اصلي ترين منابع طبيعي برشمرد و افزود: زندگي انسان بدون آب معنا ندارد و منابع آب از جدي ترين موضوعاتي است كه امروز و فرداي ايران و جهان به آن بستگي دارد.
دكتر جهانگيري ادامه داد: آب موثر ترين عاملي است كه در سياست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع ايران تاثير گذار است و بايد بدانيم كه امروز در شرايط بحران آب قرار داريم.
وي با تاكيد براينكه بحران آب نبايد باعث نابودي روستاها شود بر لزوم استفاده صحيح و بهينه از منابع آب تاكيد كرد و گفت: بايد به گونه اي منابع آب را مديريت كنيم كه آينده ايران و مناطق روستايي كشور دچار آسيب نشوند.
معاون اول رييس جمهور روستاها را محور كشاورزي پايدار دانست و اظهار داشت: لازمه كشاورزي پايدار اين است كه استفاده درستي از منابع آب داشته باشيم و خوشبختانه در وزارت خانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي برنامه ريزي هاي خوبي براي مديريت منابع آب انجام شده و البته موثرتر از همه اينها نقش مردم و روستاييان در استفاده صحيح از اين منابع است كه با استفاده از راهكارهايي نظير آبياري مدرن و آبخيزداري در راستاي حفاظت از منابع آب گام بردارند.
دكتر جهانگيري همچنين بر لزوم حفاظت و حراست از جنگل هاي كشور تاكيد كرد و گفت: جنگل از مهمترين فرصت هاي كشور در منطقه البرز و زاگرس است و بايد به گونه اي از اين منابع مراقبت كنيم كه دچار آسيب نشوند.
وي همچنين بر ضرورت بكارگيري راهكارهايي جهت بيابان زدايي و جلوگيري از بيابان زايي تاكيد و خاطرنشان كرد: كشت درخت در اين مناطق و مالچ پاشي مي تواند در اين زمينه موثر باشد.
اقتصاد مقاومتي نقشه راه اداره كشور است و اين سياست ها راهكار مقابله با همه توطئه هايي است كه عليه ايران طراحي مي شود

معاون اول رييس جمهور افزود: متاسفانه در يك دوره موضوع بيابان از دستور كار مسئولين كشور خارج شد و متاسفانه امروز آثار نامطلوب آن را مشاهده مي كنيم كه برخي روستاها توسط شن هاي روان دچار آسيب مي شوند.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به  مشكلات ريزگردها و شن هاي روان در منطقه زابل، سيستان و بلوچستان و روستاهاي كويري، خاطرنشان كرد: البته روستاييان در اين مناطق، با وجود شرايط سخت، مرزداران كشور هستند و از اين آب و خاك حفاظت و حراست مي كنند.
وي افزود: بايد از تجربه تاريخي خود و از دانش كشورهاي مختلف و ظرفيت هاي موجود استفاده كنيم و روستاها را بعنوان جايگاهي مهم براي اقتصاد كشور مراقبت كنيم.
معاون اول رييس جمهور در ادامه مهمترين جهت گيري دولت در مقطع فعلي را اجراي اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: اقتصاد مقاومتي نقشه راه اداره كشور است و اين سياست ها راهكار مقابله با همه توطئه هايي است كه عليه ايران طراحي مي شود و دولت تدبير و اميد باور دارد كه با اتكاء به اقتصاد مقاومتي مي تواند با چالش ها مقابله كند.
دكتر جهانگيري در ادامه با بيان اينكه روستاها و عشاير پايگاه اصلي اقتصاد مقاومتي هستند افزود: توليد، كشاورزي و مردمي كردن اقتصاد در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار گرفته است و لازم است در اين راستا زيرساخت هاي مورد نياز روستاها را ايجاد كنيم چرا كه بدون برخورداري از زيرساخت هاي لازم نمي توان از روستا انتظار زيادي داشت.
وي كارآفريني، اشتغالزايي و مبارزه با بيكاري را يكي از دغدغه هاي اصلي دولت و همه مسئولين نظام عنوان كرد و گفت: براي ايجاد اشتغال راهي جز سرمايه گذاري و توليد وجود ندارد و با تكيه بر ظرفيت هاي كشور مي توان براي كل جمعيت بيكار اشتغالزايي كرد كه البته لازمه آن اين است كه عزم و اراده جدي در همه ما بوجود آيد.
معاون اول رييس جمهور افزود: صنايع بزرگ پيش نياز و لازمه توسعه است اما اين صنايع نمي توانند مشكل بيكاري را حل كنند بلكه صنايع كوچك و متوسط گره گشاي مشكل بيكاري كشور هستند.
دكتر جهانگيري بر لزوم شناسايي صنايع مرتبط با روستاها تاكيد كرد و افزود: بايد براي اين صنايع سرمايه گذاري كرده و به روستاييان آموزش دهيم و منابع تسهيلاتي نيز در اختيار آنها قرار دهيم تا بتوانند كالا و محصولات مورد نظر را توليد و در زنجيره فروش قرار دهند.
وي از روستاها بعنوان كانون مسائل اجتماعي كشور ياد كرد و گفت: سرمايه هاي اجتماعي همانند مشاركت و اعتماد هرچه بيشتر مردم به آينده، دولت و نظام از اهميت زيادي برخوردار است و بخش زيادي از اميد اجتماعي و همبستگي مردم در روستاها رقم مي خورد.
معاون اول رييس جمهور با يادآوري اينكه مهمترين مشاركت ها را در مقاطع مختلف همانند دوران دفاع مقدس در ميان مردم روستاها شاهد بوده ايم،  خاطرنشان كرد: بيشترين همبستگي در ميان روستاييان است و در برنامه هاي توسعه بايد مسائل اجتماعي روستا را مدنظر قرار دهيم.
دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آسيب هاي اجتماعي بعنوان يكي از مهمترين دغدغه هاي كشور، اظهار داشت: اگر آسيب هاي اجتماعي كنترل نشوند مي توانند به بحران اجتماعي تبديل شوند.
وي اضافه كرد: در رأس همه آسيب هاي اجتماعي مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها است كه علت اصلي آن عدم توسعه‌ يافتگي روستاها و عدم برخورداري روستاييان از اشتغال مناسب است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه متاسفانه موضوع مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها در سال هاي اخير شتاب گرفته است، گفت: آسيب هاي اجتماعي مختلف مانند منازعات قومي، طلاق و حاشيه نشيني از مسائل مهمي هستند كه بايد به طور جدي به آنها بپردازيم و در برنامه هاي توسعه اي براي اين مسائل برنامه ريزي كنيم.
دكتر جهانگيري همچنين بر لزوم برخورداري روستاها از فرصت ها و خدمات نوين تاكيد كرد و گفت: يكي از برنامه هاي جدي كه دولت براي افزايش رضايت، خدمت رساني و صرفه جويي در وقت مردم در دستور كار خود قرار داده است، اجراي دولت الكترونيك است كه مهمترين پيام اين برنامه خدمت هرچه بيشتر به مردم، صرفه جويي در وقت و افزايش رضايتمندي آحاد جامعه است.
وي از اهتمام ويژه دولت براي تكميل زيرساخت ها و خدمات زيربنايي نظير برخورداري كامل روستاييان از امكانات راه، گاز، برق و آب خبر داد و افزود: خوشبختانه امروز همه روستاهاي بالاي 20 خانوار از نعمت برق برخوردار هستند و دولت برنامه دقيقي براي تكميل گازرساني به كليه روستاهاي بالاي 20 خانوار كشور تدوين كرده اما اين اقدامات براي توسعه روستاها كافي نيست زيرا زماني مي توانيم توسعه روستاها را به صورت جدي دنبال كنيم كه در برنامه هاي توسعه ملي همانند برنامه ششم توسعه، روستاها يكي از محورهاي اصلي باشند.
در اين مراسم با حضور معاون اول رييس جمهور از مسئولين و دستگاه هاي اجرايي حامي توسعه روستايي و توسعه اشتغال پايدار در روستاها قدرداني شد.
در ادامه اين مراسم همچنين از طريق ارتباط زنده تلويزيوني با استان هاي ايلام، كرمان، گيلان، قزوين و خراسان هاي جنوبي و رضوي، با فرمان معاون اول رييس جمهور برخي طرح هاي مشاركت مردم در راه اندازي واحدهاي توليدي مستقر در روستاها افتتاح شد.
معاون اول رييس جمهور در اين ارتباط كه از طريق ويدئو كنفرانس انجام شد با اشاره به توجه ويژه مقام معظم رهبري به حل مشكلات روستاها و عزم و اراده دولت در اين خصوص اظهار داشت: اميدوارم با تلاش هاي جدي استانداران و مسئولين دستگاه هاي اجرايي، حركت بزرگي كه در جهت حل مشكلات روستائيان و عشاير آغاز شده به نتيجه مطلوب رسيده و منجر به توسعه اشتغال پايدار در اين مناطق شود.
پيش از سخنان معاون اول رييس جمهور، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نيز در سخناني با بيان اينكه 60 درصد از جمعيت حاشيه نشينان شهرها، روستائيان و عشاير هستند، گفت: دليل اين معضل برنامه ريزي غلط و سياست گذاري هاي نادرست بوده است.
رضوي همچنين وجود تبعيض در روستاها در برخورداري از خدمات در مقايسه با شهرنشينان و عدم درآمد كافي و فرصت هاي شغلي را از مهمترين مشكلات روستائيان و عشاير برشمرد و به ارائه برخي پيشنهادات براي حل اين مسائل پرداخت.


انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh