معاون اول رییس جمهور

طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان:  خدایا روزی کن مرا در آن روز هوش و خودآگاهی را و دور بدار در آن روز از نادانی و گمراهی و قرار بده مرا بهره و فایده از هر چیزی که فرود آوردی در آن به بخشش خودت، ای بخشنده‌ترین بخشندگان       
دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - 29 May 2017
آرشیو مطالب
جمعه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶
چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
سه‌شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶
دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
سه‌شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶
دوشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
شنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh