طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵ - 26 September 2016
خانواده هاي اهدا كننده عضو به جامعه حيات اخلاقي و معنوي مي بخشند / با برنامه هاي فرهنگي مي توان كارهاي معجزه آسا انجام داد / هنرمندان، ورزشكاران و علما سرمايه هاي كشور هستند
دكتر جهانگيري در سيزدهمين مراسم بزرگداشت پيوند اعضاء تاكيد كرد:

خانواده هاي اهدا كننده عضو به جامعه حيات اخلاقي و معنوي مي بخشند / با برنامه هاي فرهنگي مي توان كارهاي معجزه آسا انجام داد / هنرمندان، ورزشكاران و علما سرمايه هاي كشور هستند

معاون اول رييس جمهور پشتوانه اصلي براي حل مسائل و چالش هاي كشور را تقويت بنيان هاي فرهنگي و اجتماعي دانست و گفت: ترويج فرهنگ اهداء عضو و ترغيب جامعه به اين سمت از دولت ها ساخته نيست بلكه كاري فرهنگي و مردمي است و از نخبگان جامعه برمي آيد كه بتوانند مردم و خانواده ها را به نقطه اي برسانند كه قادر به اتخاذ بزرگترين تصميم ها باشند.
تاكيد معاون اول رييس جمهور بر مشاركت نهادهاي عمومي و نيروهاي مسلح در پيشبرد اقتصاد مقاومتي / دكتر جهانگيري: همه اركان نظام در قبال تحقق اقتصاد مقاومتي مسئوليت دارند/ بايد از توانمندي بسيج براي بيابان زدايي و مقابله با پديده ريزگردها استفاده كرد

تاكيد معاون اول رييس جمهور بر مشاركت نهادهاي عمومي و نيروهاي مسلح در پيشبرد اقتصاد مقاومتي / دكتر جهانگيري: همه اركان نظام در قبال تحقق اقتصاد مقاومتي مسئوليت دارند/ بايد از توانمندي بسيج براي بيابان زدايي و مقابله با پديده ريزگردها استفاده كرد

جلسه بررسي راهكارهاي استفاده از امكانات نهادهاي نظامي و نهادهاي عمومي غيردولتي در پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي عصر امروز (شنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
پيش نياز اصلي برنامه ريزي براي توسعه، برخورداري از آمار و اطلاعات دقيق است / برنامه ريزي بدون اتكاء به داده هاي آماري دقيق حركت در فضاي مبهم و تاريك است/ اقدام مركز آمار ايران براي سرشماري با استفاده از روش هاي نوين قابل تقدير است / اطلاعات و داده هاي مردم در سرشماري، اطلاعاتي محرمانه هستند/ همه دستگاه هاي دولتي مكلف هستند با مركزآمار ايران در انجام سرشماري همكاري كنند
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد:

پيش نياز اصلي برنامه ريزي براي توسعه، برخورداري از آمار و اطلاعات دقيق است / برنامه ريزي بدون اتكاء به داده هاي آماري دقيق حركت در فضاي مبهم و تاريك است/ اقدام مركز آمار ايران براي سرشماري با استفاده از روش هاي نوين قابل تقدير است / اطلاعات و داده هاي مردم در سرشماري، اطلاعاتي محرمانه هستند/ همه دستگاه هاي دولتي مكلف هستند با مركزآمار ايران در انجام سرشماري همكاري كنند

معاون اول رييس جمهور پيش نياز اصلي براي برنامه ريزي در جهت توسعه كشور را برخورداري از آمار و اطلاعات دقيق دانست و گفت: برنامه ريزي براي توسعه كشور زماني مي تواند به خوبي انجام شود كه مبتني بر داده هاي آماري دقيق و صحيح باشد، چراكه برنامه ريزي بدون اتكاء به داده هاي آماري دقيق، حركت در فضايي مبهم و تاريك است.
موانع پيش روي توسعه صادرات محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي بايد برطرف شود/طرح جامع مالياتي هرچه سريعتر تكميل و اجرا شود /رضايتمندي و رفاه مردم از طرح ها و برنامه هاي دولت از اهميت زيادي برخوردار است
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد:

موانع پيش روي توسعه صادرات محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي بايد برطرف شود/طرح جامع مالياتي هرچه سريعتر تكميل و اجرا شود /رضايتمندي و رفاه مردم از طرح ها و برنامه هاي دولت از اهميت زيادي برخوردار است

جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار و به موضوع پيشرفت پروژه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال 95 پرداخته شد.
فرهنگ و مديريت جهادي ناممكن ها را ممكن مي كند/ همه مردم ايران، انقلابيون جهان و مسلمانان دنيا به سردار سليماني علاقمندند/ هم اكنون كشور در بي سابقه ترين ميزان ذخيره گندم قرار دارد
دكتر جهانگيري تصريح كرد:

فرهنگ و مديريت جهادي ناممكن ها را ممكن مي كند/ همه مردم ايران، انقلابيون جهان و مسلمانان دنيا به سردار سليماني علاقمندند/ هم اكنون كشور در بي سابقه ترين ميزان ذخيره گندم قرار دارد

معاون اول رييس جمهور از اقدمات و دستاوردهاي جهاد سازندگي در دوران دفاع مقدس به عنوان برگي زرين براي كشور ياد كرد و گفت: پشتيباني جنگ در دوران دفاع مقدس بر عهده جهاد سازندگي بود و اين عزيزان نقش مهمي در مهندسي رزمي جنگ ايفا كردند.
r_rsar
مناسبت ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh