طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۵ - 27 October 2016
توان موشكي ايران شاخص اصلي در بازدارندگي است/ يكي از دلايل پيشرفت در صنعت دفاعي تحريم هاي خارجي بود/ چالش بيكاري و معيشت مردم جز با توليد و سرمايه گذاري حل نمي شود
دكتر جهانگيري در همايش مديران ارشد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تاكيد كرد:

توان موشكي ايران شاخص اصلي در بازدارندگي است/ يكي از دلايل پيشرفت در صنعت دفاعي تحريم هاي خارجي بود/ چالش بيكاري و معيشت مردم جز با توليد و سرمايه گذاري حل نمي شود

معاون اول رئيس جمهور گفت: توان موشكي ايران شاخص اصلي در بازدارندگي است كه بايد اين توان تقويت و از آن حفاظت شود تا تصور تعرض به جمهوري اسلامي ايران از ذهن دشمنان خارج شود.
ديدار مجمع نمايندگان چهارمحال و بختياري با معاون اول رييس جمهور

ديدار مجمع نمايندگان چهارمحال و بختياري با معاون اول رييس جمهور

معاون اول رييس جمهور با اشاره به ظرفيت و استعدادهاي استان چهارمحال و بختياري در بخش هاي مختلف تاكيد كرد: دولت تمام مساعي خود را براي اجراي طرح هاي عمراني مصوب در استان بكار خواهد بست.
زبان فارسي اصلي ترين عنصر هويت ملي ايران است/ بنياد سعدي از تجربيات و ظرفيت هاي موجود و گذشته در ترويج زبان فارسي استفاده كند
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد:

زبان فارسي اصلي ترين عنصر هويت ملي ايران است/ بنياد سعدي از تجربيات و ظرفيت هاي موجود و گذشته در ترويج زبان فارسي استفاده كند

جلسه هيات امناي بنياد سعدي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
رفع موانع بانكي مهمترين پيش نياز توسعه روابط اقتصادي ايران و مالزي است
دكتر جهانگيري در ديدار وزير صنعت و تجارت خارجي مالزي تاكيد كرد:

رفع موانع بانكي مهمترين پيش نياز توسعه روابط اقتصادي ايران و مالزي است

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه همكاري هاي بانكي مهم ترين موضوع در روابط تجاري ميان ايران و مالزي است، گفت: با وجود موانع پيش روي روابط بانكي، تقريباً فعاليت اقتصادي معنايي ندارد و بايد به سرعت همكاري هاي بانكي و امكان انتقال پول ميان دو كشور برقرار شود.
روستاها همانند شهرها در توسعه ملي نقش دارند/ عشاير نماد سلحشوري ملت ايران هستند/ اقتصاد مقاومتي راهكار مقابله با همه توطئه ها عليه كشور است/ روستاها و عشاير پايگاه اصلي اقتصاد مقاومتي هستند / روستاها نبايد قرباني توسعه شهرها شوند
دكتر جهانگيري تاكيد كرد:

روستاها همانند شهرها در توسعه ملي نقش دارند/ عشاير نماد سلحشوري ملت ايران هستند/ اقتصاد مقاومتي راهكار مقابله با همه توطئه ها عليه كشور است/ روستاها و عشاير پايگاه اصلي اقتصاد مقاومتي هستند / روستاها نبايد قرباني توسعه شهرها شوند

معاون اول رييس جمهور گفت: اگر به توسعه ملي مي انديشيم بايد بدانيم كه روستاها نيز همانند شهرها در امر توسعه نقشي اساسي دارند و رهيافت ها و مطالعات موفق در امور توسعه نشان مي دهد كه توسعه پايدار، همه جانبه و متوازن محقق نخواهد شد مگر آنكه به طور جدي از كيان روستاها و توسعه روستايي دفاع شود.
r_rsar
مناسبت ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh