طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - 28 July 2017
دكتر جهانگيري درجلسه شوراي اداري استان كرمانشاه تاكيد كرد:

اجماع سازي و وحدت براي حل مشكلات مردم يك ضرورت غيرقابل ترديد است/ مردم استان كرمانشاه در عمليات مرصاد نشان دادند كه يك دژ مستحكم براي ايران هستند/ امروز اقتصاد كشور در ريل توسعه قرار گرفته است/ امروز بيكاري در كشور مسئله اي عادي نيست كه با راهكار معمولي حل شود/ فرصت هاي توسعه در ايران فراوان است

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه هيچ مسئله اي امروز نمي تواند مانع توسعه ايران شود و هر كس در اين زمينه مانع تراشي كند دلسوز ايران نيست، گفت: اجماع سازي، تفاهم و وحدت پيرامون منافع ملي كشور براي حل مشكلات مردم يك ضرورت جدي و غير قابل ترديد است.
مديران صنعت خودرو سازي بايد قدر قطعه سازان را بدانند/ بهينه سازي مصرف انرژي يكي از جهت گيري هاي اصلي در دولت دوازدهم است/ خودرو سازي ايران بايد همگام با دنيا و رقباي منطقه اي خود حركت كند/ مسير خودرو سازي و خدمات پس از فروش بايد روز به روز اصلاح شود
دكتر جهانگيري تاكيد كرد:

مديران صنعت خودرو سازي بايد قدر قطعه سازان را بدانند/ بهينه سازي مصرف انرژي يكي از جهت گيري هاي اصلي در دولت دوازدهم است/ خودرو سازي ايران بايد همگام با دنيا و رقباي منطقه اي خود حركت كند/ مسير خودرو سازي و خدمات پس از فروش بايد روز به روز اصلاح شود

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه مسير صنعت خودرو سازي و قطعه سازي و خدمات پس از فروش آن بايد روز به روز اصلاح شود و بهبود پيدا كند، گفت: خدمات پس از فروش بايد به قدري گسترده شود كه مردم در هر نقطه اي از كشور دغدغه مشكلات فني خودرو را نداشته باشند.
دكتر جهانگيري كارخانه ايران خودرو كرمانشاه را افتتاح كرد

دكتر جهانگيري كارخانه ايران خودرو كرمانشاه را افتتاح كرد

كارخانه ايران خودرو كرمانشاه با حضور معاون اول رييس جمهور به بهره برداري رسيد.
براي مهار آب هاي كشور نهضت عظيم سد سازي راه انداختيم/ مسئله آب از چالش هاي بزرگ پيش روي ملت و مسئولان ايران است/ بايد در مديريت منابع و مصرف آب برنامه ريزي و تلاشي جدي انجام دهيم/ توسعه زيربناها در كرمانشاه گام بلندي در توسعه ايران است/ پرداخت وام هاي ارزان به سرمايه گذاران و علاقمندان به توليد و روستاييان
معاون اول رييس جمهور در آيين آبگيري رسمي همزمان دو سد مخزني در استان كرمانشاه تاكيد كرد:

براي مهار آب هاي كشور نهضت عظيم سد سازي راه انداختيم/ مسئله آب از چالش هاي بزرگ پيش روي ملت و مسئولان ايران است/ بايد در مديريت منابع و مصرف آب برنامه ريزي و تلاشي جدي انجام دهيم/ توسعه زيربناها در كرمانشاه گام بلندي در توسعه ايران است/ پرداخت وام هاي ارزان به سرمايه گذاران و علاقمندان به توليد و روستاييان

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بحران آب از مهمترين چالش هاي پيش روي ملت و مسئولان ايران است، گفت: بايد در مديريت منابع آب و مديريت مصرف آن كار و برنامه ريزي جدي انجام دهيم تا بتوانيم با پيامدهاي اين چالش بزرگ مقابله كنيم.
آغاز آبگيري سد مخزني زمكان با حضور معاون اول رييس جمهور

آغاز آبگيري سد مخزني زمكان با حضور معاون اول رييس جمهور

با حضور معاون اول رييس جمهور آبگيري سد مخزني زمكان در استان كرمانشاه آغاز شد.
معاون اول رييس جمهور وارد استان كرمانشاه شد

معاون اول رييس جمهور وارد استان كرمانشاه شد

معاون اول رييس جمهور براي افتتاح و بهره برداري از چند پروژه و طرح مهم صنعتي و عمراني دقايقي پيش وارد استان كرمانشاه شد.
r_rsar
مناسبت ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh